Tehnologia de creştere şi îngrăşare a tineretului ovin pentru producţia de carne

Oile hrănite şi îngrijite raţional în timpul gestaţiei nasc mieii cu greutate vie de 1,2-1,6 kg. Berbecuţii au greutate cu 5-7% mai mare decât mieluţele. Mieii din fatările duble şi triple au greutatea mai mică decât cei singuri. Greutatea mieilor la naştere variază în raport cu rasa.

La noi în ţară mieii din rasa Merinos au la naştere 4,2-4,3 kg mieluţele şi 4,5-4,6 kg berbecuţii. Greutatea apropiată de rasa Merinos se întâlnesc şi la rasele Ţigaia şi Karakul. La Ţurcană la naştere mieluţele au 3,5 kg, iar berbecuţii 3,7 kg. După perioada de alăptare, în momentul înţărcării mieii sunt supuşi unei prime clasări şi grupaţi după direcţia de producţie.

Mieii (berbecuţii) care nu sunt reţinuţi pentru reproducţie sunt clasaţi în grupa berbecuţilor pentru îngrăşat (batali). Ovinele pentru îngrăşat sunt ţinute şi hrănite special o perioada de 50-100 zile timp în care ajung la greutate de 50-60 kg iar batalii la 35-45 kg la vârsta de 7 luni.

Ingrăşarea se poate face la păşune, la grajd ori în sistem de hrănire mixtă. Ingrăşarea la păşune este mai ieftină şi se face pe păşuni bogate în plante leguminoase (pentru tineret) şi graminee (pentru adulte). Ingrăşarea la grajd se face în general iarna, dar este un sistem costisitor.

Durata de furajare este de cca. 3 luni, iar animalele câştigă în greutate 20-25% faţă de greutatea normală. Ingrăşarea mixtă se realizează de regulă în condiţiile creşterii pe păşune, la care suplimentar se adaugă nutreţuri concentrate. Aceasta durează cca. trei luni şi se realizează un randament la tăiere de 60-65% faţă de randamentul la tăiere de cca. 40% la animalele neîngrăşate.