Secretele de crestere, alimentatie a prepeliţelor

Creşterea pentru ouă pentru incubaţie

La vârsta de 40 de zile începe ouatul. Dimensiunea crescătoriei variază în funcţie de scop.

Raportul dintre sexe trebuie să fie de 1:1, 1:2 sau 1:3. La o cuşcă cu 20 de femele, este bine să fie 10 masculi.

Procentul de ecloziune este cu atât mai mic cu cât colonia este mai mare, iar greutatea oului reprezintă 10% din greutatea prepeliţei. Densitatea optimă este de 80-100 prepeliţe/m2.

Nutreţul concentrat trebuie să aibă 2750 kcal EM/kg, 17% PB, cu un conţinut de 0,77% lizină, 0,58% metionină şi cisteină şi 1,3% acid linoleic.

Se poate utiliza nutreţul combinat de la găinile ouătoare, dar se va completa cu 5-10% făină de peşte şi 0,2% PVM. Se mai poate suplimenta raţia cu lucernă tocată mărunt.

Hrănirea se va face în 4 tainuri/zi din 6 în 6 ore. În cazul în care se administrează amestec umed, este necesară curăţarea jgheabului după fiecare tain.

Deşi ouatul începe la 40 zile, primele ouă sunt infecunde. De abia în ziua 60 de viaţă ouăle pot fi utilizate pentru incubaţie.

Masculii ajung la maturitatea sexuală la 53 zile, iar ouăle sunt fecundate la 5-7 zile de la împerechere. Masculii trebuie să aibă vârsta cu 3 săptămâni mai mare decât a femelelor.

Ouăle pentru incubaţie sunt recoltate doar începând cu ziua 70 de viaţă a femelei, pe o perioadă de 4-5 luni. După acest interval se pot scoate masculii din lot şi ouăle recoltate în continuare se vor folosi pentru consum. Ciclul de ouat este de 1 an, dar se poate prelungi la 2 ani, după o perioadă de pauză.

GV a femelei este de cca 130-150 g, iar la masculi de 115-130 g.

Ouăle pentru incubaţie trebuie să fie curate şi cu coaja integră, caracteristici care asigură un procent de ecloziune de 90%.

Creşterea pentru ouă de consum

Tehnologia este asemănătoare cu cea din creşterea pentru ouă de incubaţie

Bateriile sunt de capacitate mică – pentru 30 de păsări.

Crescătoria are dimensiuni variabile – de la 10-15 prepeliţe pentru asigurarea consumului familial de ouă, la 100-500 de prepeliţe pentru activitatea “anexă” şi chiar 3000-10000 de prepeliţe ouătoare-

Creşterea pentru carne

Puii de cresc în cinci faze distincte: 0-3 zile, 3-7, 7-14, 14-21, 21-28 de zile.

După  ecloziune se introduc în cuşti cu pereţi de sticlă la o densitate de 250 pui/m2; temperatura ambiantă în prima perioadă trebuie să fie de 40oC.

La 7 zile sunt transferaţi la etajul superior, cu T = 28oC, atribuindu-se 48 cm/pui.

La 21 de zile se atribuie 60-65 cm/pui.

După 28 de zile, puii sunt îmbrăcaţi complet în pene, iar vara pot fi transferaţi în baterii fără încălzire. Este important ca temperatura să nu coboare sun 20oC. Bateriile sunt cuşti metalice speciale, cu suprafaţa de 0,5 m2, în care se pot introduce 50-55 prepeliţe pentru carne. Iluminatul se va face continuu.

Greutatea este de:

  • 70 g la 28 de zile
  • 110 g la 30 de zile
  • 130 g la 42 de zile

Sacrificarea se face la 5-6 săptămâni, la GV de 120-140 g.

Furajarea se va face în trei faze:

  • 0-3 săptămâni – nutreţ combinat cu 2900 kcal EM/kg, 25% PB şi 1,3% lizină
  • 3-7 săptămâni – n.c. cu 2600 kcal EM/kg, 20% PB şi 1,1% lizină
  • peste 7 săptămâni – n.c. cu 2600 kcal EM/kg, 18% PB şi 1% lizină.